Hva er CPOS og hvordan fungerer det?

Nøyaktighet med bruk av drone

Nesten alle dronemodeller bruker GNSS (GPS) for posisjonering av dronen og georeferering av bildene du tar med den. Georeferering er den geografiske posisjonen som bildet er tatt fra og det er en av parametrene som brukes av fotogrammetri-programvaren for å lage 3D-modeller.

GNSS systemer fungerer ved å måle tiden det tar et signal å reise mellom satellitten og mottakeren på bakken. Forsinkelsen, eller tiden det tar signalet å nå mottakeren regnes om til avstand. Når mottakeren har kontakt med flere satellitter (minimum 4 for 3D posisjonering) kan den buke avstanden til å regne ut hvor på kloden den befinner seg. På grunn av variasjoner i atmosfæren som påvirker hastigheten på GPS signalet vil tradisjonelle GNSS systemer (avhengig av mottaker og frekvens) ha en feilmargin på 1-10 meter med åpen himmel. Dette er den nøyaktigheten du kan forvente av en drone uten støtte for RTK.

Phantom 4 RTK

Phantom 4 RTK er en versjon av Phantom 4 som støtter RTK GPS korreksjoner, enten via en egen basestasjon, eller over 4G nettverk. Nedenfor går vi igjennom forskjellen på RTK fra basestasjon og nettverks-RTK, også kjent som NTRIP.

RTK via basestasjon

RTK eller «Real Time Kinematic» er en måleteknikk der korreksjonsdata fra en basestasjon på et oppmålte punkt i nærheten av mottakeren, brukes for å korrigere GNSS posisjoneringen. Siden den eksakte posisjonen til basen er kjent, er det mulig å regne ut forskjellen mellom målt posisjon og absolutt posisjon. Siden basestasjonen og mottakeren er i nærheten av hverandre vil unøyaktigheten forårsaket av atmosfæriske forstyrrelser være tilnærmet identisk. Den målte forskjellen fra basestasjonen kan derfor brukes til å korrigere posisjonen til GNSS mottakeren. I et RTK system vil denne korreksjonen sendes til mottakeren i sanntid. Bruk av RTK gjør det mulig å oppnå en presisjon ned mot cm-nivå. For å oppnå best mulig nøyaktighet på Phantom 4 RTK er det viktig at du setter basestasjonen på et oppmålt punkt og taster inn de eksakte koordinatene.

RTK over 4G nettverk

CPOS er en RTK-posisjonstjeneste levert av Kartverket. Når du logger deg inn, vil CPOS beregne en virtuell referansestasjon i nærheten av brukerens posisjon basert på permanente basestasjoner spredt rundt i landet. Denne virtuelle basestasjonen vil da fungere som en lokal basestasjon og sende korreksjoner til din GNSS mottaker. Oppkobling til CPOS skjer via internett over 4G nettverket. Når du bruker CPOS slipper du derfor å ha en egen basestasjon. Du kan koble deg opp mot CPOS med Phantom 4 RTK eller Matrice 210 RTK V2 ved å velge «Custom network RTK» og taste inn din innloggingsinformasjon.

Har du fortsatt spørsmål kring RTK, NTRIP eller CPOS så er du altid velkommen å kontakte oss for en hyggelig droneprat. Om du vil bruke nettverks RTK for din drone eller stikningsutstyr så er vi også forhandler for Kartverkets CPOS-tjenester og du kan bestille det direkte i vår nettbutikk eller ved å kontakt oss nedenfor.

Kontakt oss

Har du noen spørsmål om innlegget eller har du forslag til noe annet vi bør skrive om så kan du kontakte oss her.

Les også disse...