Service & Reparasjon av droner

SLIPP STRESS OG LA OSS TA VÆRE PÅ UTSTYRET DERES

Ved å la oss håndtere service og vedlikehold på deres droner kan dere fokusere på å fly oppdragene. Vil tilbyr både frittstående enkeltservice og løpende serviceavtaler der vi utfører service etter jevne intervaller. Dere trenger ikke å ha kjøpt utstyret fra oss. Så lenge det er utstyr som vi forhandler, har vi teknisk kunnskap og erfaring til å utføre jobben.

Når vi gjør service på droner bruker vi kun originaldeler og følger anbefalinger om løpende vedlikehold fra produsentene. Dette gjør vi for å kunne garantere at deres utstyr alltid er i toppstand og at flydyktigheten til dronene er ivaretatt. Ved å la våre erfarne og uavhengige teknikere gjøre løpende service og vedlikehold kan dere fokusere på å gjøre jobben deres.

TEGNE AVTALE VED DRONEKJØP

Tegne serviceavtale samtidig når ni kjøper drone så sparer dere penger. Ta kontakt med en av oss for å få en god avtale.

KONTAKT

SERVICE OG SERVICEAVTALE

Hos oss kan du velge mellom en frittstående service eller løpende serviceavtale. Med frittstående service kan ni levere inn dronen for en service når dere føler at det er på tide å få en ordentlig rengjøring og sjekk fra en uavhengig ekspert. Dere trenger ikke å ha kjøpt dronen fra oss eller være kunde fra før for at vi skal gjøre service på dronen.

Ni kan også velge å tegne serviceavtale, som vanligvis strekker seg over 18 måneder, med service hver 6’e måned eller etter et gitt antall flytimer. Dette er avhengig av anbefalte serviceintervaller på forskjellige dronemodeller. Dere trenger ikke å ha kjøpt dronen fra oss for å tegne serviceavtale, men det er en fordel om dronen er forholdsvis ny når dere tenger en avtale. Med serviceavtale har dere en tryggere droneeie og trenger ikke å tenke eller huske på når det er tid for service, dere vil få automatiske påminnelser fra oss når det nærmer seg.

Vil ni vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere med service eller reparasjon av droner så er dere velkommen å ta kontakt med oss for en hyggelig prat.

REPARASJONER

Hvis uhellet er fremme og en av deres droner er blitt skadet og må repareres så hjelper vi dere med å komme kjappest mulig opp i luften igjen. Vi har et stort reservedelslager og kan i de fleste tilfeller utføre reparasjoner i løpet av noen få dager. Tar det lengre tid så har vi flere utleiedroner tilgjengelig sånn at ni kan fullføre viktige oppdrag under tiden som dronen er på reparasjon.

Har dere Support & Serviceavtale hos oss så vil ni også få rabatt på både reparasjoner og droneleie i.f.m. reparasjon.

Reparasjon av droner

KVALITETSSIKRING

For at vi skal kunne garantere  et jevnt og høyt kvalitetsnivå så bruker vi prosedyrer for vedlikehold og reparasjoner som er utviklet internt hos oss og av produsentene til de forskjellige produktene. Disse prosedyrene ligger til grunn for ulike sjekklister som vi bruker i vår Support & Serviceportal og som sikrer at ting blir gjort i henhold til produsentens anbefalinger og krav i regelverk.

VÅR SUPPORT & SERVICEPORTAL

I vår unike Support & Serviceportal samler vi all nødvendig informasjon om våre kunders droner og utstyr, sånn at vi har full oversikt over hver enkelt drone, med manualer, spesifikasjoner, servicehistorikk og kommende service m.m. Om de har kjøpt utstyret fra oss, legger vi det inn i vår portal i forbindelse med leveranse, sånn at det alt loggføres fra dag én.

Hvis dere har kjøpt utstyr en annen plass så legger vi det inn når dere sender utstyr til oss for service eller reparasjon, alternativt tegner en serviceavtale.

Når nytt utstyr (drone, kamera etc.) legges inn i vår portal, vil det få en unik ID samt QR-kode som gjør at dere raskt og enkelt kan scanne koden eller klikke på en dedikert link for å booke en service, opprette en supportsak eller melde fra hvis dere skulle trenge en reparasjon. Dette gjør dere enten fra en PC, smartphone eller nettbrett.

Har dere en serviceavtale så vil systemet automatisk sende ut en påminnelse når det er tide for service.

Support og Serviceportal

Vanlige spørsmål

I våre serviceavtaler er både arbeid og slitasjedeler inkludert for samtlige service som blir gjort i henhold til avtalen. Vanligvis er dette f eks 3stk service når dronen har vært i bruk i 6, 12 og 18 måneder.

Når dere tegner serviceavtale vet dere at utstyret vil bli vedlikeholdt ved jevne intervaller, av en tekniker som er kvalifisert og uavhengig. Alt blir godt dokumentert i vår Service & Support-portal.

Når dere tegner serviceavtale vil kostnaden for vedlikehold bli mindre enn om dere velger å gjøre samme service hver for seg og dere vil også ha forutsigbarhet over kostnadene.

Når dere har serviceavtale hos oss vil dere også motta rabatt på eventuelle reparasjoner og droneleie.

Det er en fordel å tegne serviceavtalen allerede ved kjøp av dronen, men det kan også tegnes før det er tid for den første service. Dette er vanligvis 6 måneder etter at dronen er tatt i bruk for første gang eller når dronen har nådd maksimalt antall flytimer for første service.

Ja, ni kan ha en eller flere brukere som får enten “View Only” eller “Admin” rettigheter. De som er View Only vil kunne se informasjon, mens de som er Admin kan administrere informasjon. Dere kan også bruke vår portal for å håndtere vedlikehold selv. Om ni vil gjøre eget vedlikehold kan vi hjelpe til å sette opp brukere samt egne rutiner i vår portal. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Vi har som målsetning å kunne gjøre service og sende dronen i retur til dere innen 24h fra det at den er mottatt, hvis ni har Support & Serviceavtale hos oss for den aktuelle dronen.

For enkelt service er vår målsetning at vi skal klare å gjøre service innen 48h etter at dronen er mottatt. Dette er avhengig av at vi har alle deler tilgjengelig for å gjøre service.

Ved reparasjoner har vi som målsetning at vi skal kunne utføre reparasjon på få dager men dette beror på hva slags skader dronen har og det er også  avhengig av at vi har reservedeler i lager. Kontakte oss gjerne på forhånd for å få en estimering på skadene og om vi har alle deler i lager.

Ja, for at vi skal kunne garantere kvaliteten på både arbeid og deler så bruker vi kun originaldeler ved service og reparasjoner.

Nei, dessverre så jobber vi kun mot bedrifter.

TA KONTAKT

Vil du vite mer om service eller reparasjoner av droner er du altid velkommen å kontakte oss.