AGISOFT METASHAPE

INTELLIGENT FOTOGRAMMETRI-PROGRAMVARE

Agisoft Metashape er en kraftfull fotogrammetri-programvare som gir deg stor kontroll over arbeidsflyten når du skal produsere punktskyer, ortofoto, høydemodeller m.m. for landmålingsformål. Det er også en av markedets absolutt beste programvarer for å produsere fotorealistiske 3D-modeller av komplekse objekter.

Metashape støtter vanlige RGB-bilder fra droner, systemkameraer og mobiltelefoner, men kan også håndtere bilder fra multispektrale og infrarøde kameraer.

LISENSTYPER

NODE LOCKED

Node Locked lisenser er begrenset til å brukes på kun én datamaskin per lisens. Når den er aktivert på en maskin vil du ikke kunne bruke lisensen på flere datamaskiner samtidig, uten å først deaktivere og deretter aktivere den på en annen maskin.

FLOATING

En Floating lisens er mer fleksibel og lar deg installere den på så mange maskiner du ønsker. Du kan derimot kun bruke den på én maskin om gangen, for hver lisens du har. En av maskinene vil fungere som «server» for lisensen.

EDUCATIONAL

For skoler og universiteter finnes det Educational lisenser av både Node Locked og Floating type. Disse er tilgjengelig for elever og lærere på akkrediterte skoler og universiteter. Dere er velkommen å ta kontakt med oss for mer informasjon og bestilling av lisenser.

Vi tilbyr også kurs for dere som ønsker å få en grunnleggende innføring i bruken av Agisoft Metashape.

DETTE KAN DU GJØRE I METASHAPE

PUNKTSKYER

I Metashape kan du produsere tette punktskyer med full kontroll over arbeidsflyten. Du kan redigere, klassifisere og eksportere de for videre bruk i andre programvarer eller bruke de som grunn for videre prosessering i Metashape.

3D-MODELLER

Med punktsky som grunn kan du også generere 3D-modeller med fotorealistisk tekstur for blant annet visualisering og dokumentasjon. Modellene kan eksporteres i flere filformat og/eller lastes opp til ulike online-tjenester.

HØYDEMODELLER

Du kan generere overflatemodeller (DOM) og terrengmodeller (DTM)

ORTOFOTO

Lage georeferert ortofoto for videre bruk i planlegging, dokumentasjon med mer.

KOTER

Etter at du har laget terrengmodell kan du enkelt produsere koter som deretter kan eksporteres i ulike format.

VERKTØY SOM GIR DEG KONTROLL

KONVERTERE KOORDINATSYSTEMER

Når du importerer bilder fra droner er de ofte georeferert i WGS84. Med konverteringsverktøyet er det enkelt å konvertere bildene til ønsket koordinatsystem før du jobber videre med prosesseringen.

ANALYSER BILDEKVALITÉT

Har du store datasett og vil kvalitétssikre bildene så kan Metashape analysere bildene dine og gi en poengscore til hvert bilde. Dette lar deg styre hvilke bilder som blir brukt ved å filtrere etter poengscore.

IMPORTERE GCP'ER

Korrigere posisjonen til og/eller kontrollere nøyaktigheten med GCP’er som du importerer raskt og enkelt.

JUSTERE PROSESSERINGSOMRÅDET

Med verktøy for å justere prosesserings-området kan du sørge for at du får med nøyaktig det som er av interesse og kan fjerne unødvendig informasjon fra de endelige resultatene.

MÅLE I 2D OG 3D

Etter at du har produsert de ulike type produktene kan du måle avstand, arealer og volum.

OG MYE MER...

Eksemplene ovenfor er kun noen av de smarte verktøyene som kan brukes for å produsere georefererte produkter med fotogrammetri-programvaren Agisoft Metashape.

Ønsker du å vite mer er du velkommen å kontakte oss så hjelper vi deg å finne en løsning som passer for deres behov.

HAR DU SPØRSMÅL?

Har du spørsmål knyttet til Metashape Professional så er du velkommen å ta kontakt med oss. Sammen finner vi en god løsning og støtter dere med å komme i gang med bruk av droner og fotogrammetri.

BESTILLE MED ÉN GANG?

Du kan altid bestille lisenser direkte i vår nettbutikk og få tilsendt lisensnøkkel på e-post. Vi sender vanligvis ut lisensnøkkelen innen 24h.

TRENGER DERE KURS?

Vi hjelper dere å komme raskt i gang med programvaren. I vårt introduksjonskurs tar vi dere igjennom hele arbeidsflyten, fra planlegging til datafangst og prosessering.